ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPraca i edukacja
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.SZUKASZ PRACOWNIKA?
Zamieść swoje ogłoszenie na stronach seriwsu Praca i Edukacja. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

JSW: nagroda dla załogi dzięki efektom restrukturyzacji i stabilnej sytuacji firmy
15.02.2017r. 17:19

Porozumienie ze związkami, przewidujące jednorazową nagrodę dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wyższe kategorie płacowe dla 10 proc. załogi, było możliwe "dzięki efektom działań restrukturyzacyjnych, a także stabilnej sytuacji finansowej firmy" - podała JSW.
"Pragniemy podkreślić, iż zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi wychodzi naprzeciw realizowanemu w spółce dialogowi społecznemu, a także w żadnym stopniu nie narusza postanowień zawartej umowy restrukturyzacyjnej. Zastrzegamy, iż priorytetem zarządu spółki jest realizacja przyjętego programu restrukturyzacji oraz wywiązanie się z zobowiązań, zaciągniętych względem instytucji finansowych, przy poszanowaniu prowadzonego w spółce dialogu społecznego" - przekazała w środę rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, w odpowiedzi na pytania PAP.

Chodzi o zawarte w końcu ubiegłego tygodnia porozumienie, przewidujące wypłatę 6 marca jednorazowej nagrody dla załogi JSW oraz przeszeregowanie do wyższych kategorii płacowych do 10 proc. pracowników. JSW podkreśla jednak, że nie ma to wpływu na obowiązywanie porozumienia z września 2015 r., na mocy którego na trzy lata w spółce zawieszono wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu węglowego.

"Zapisy tego porozumienia nadal obowiązują w niezmienionej treści. Dzięki odpowiedzialnej postawie naszych partnerów społecznych i wyrzeczeniom załogi udało się spółce przetrwać największy kryzys, przy pełnej świadomości dalszych wyzwań stojących przed JSW. Środki przeznaczone na ten cel nie są na tyle znaczące, by w jakikolwiek sposób wpłynęły na realizacje programu restrukturyzacji i wypełnianie przez nas innych zobowiązań" - podała w środę JSW, odmawiając jednak podania kosztów realizacji zawartego ze związkami porozumienia, a także średniej wysokości jednorazowej nagrody dla pracowników.

Według rzeczniczki JSW dzięki podjętym w spółce działaniom, a także poprawie sytuacji na rynkach międzynarodowych, w ostatnich miesiącach sytuacja finansowa firmy zaczęła się stabilizować.

"Ceny węgla, a zatem i przychody, wzrosły, w związku z czym zarząd JSW, po trudnych negocjacjach ze związkami zawodowymi wyraził zgodę na wypłatę nagrody jednorazowej. Nagroda ma charakter uznaniowy, a o jej wysokości decydować będzie kierownictwo poszczególnych zakładów spółki, biorąc pod uwagę ocenę wykonania obowiązków i zadań służbowych przez pracownika" - podała spółka.

Dodatkowo zarząd JSW wyraził zgodę na przeszeregowanie części wyróżniających się pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zaszeregowanych na najniższych kategoriach. "Od lutego 2013 r. w spółce wstrzymano grupowe przeszeregowania. Realizacja przeszeregowań grupowych jest naturalną formą prowadzenia ścieżki kariery zawodowej wyróżniających się pracowników, uwzględnioną w ramach planów długoterminowych spółki" - wskazała rzeczniczka JSW.

Według przedstawicieli JSW porozumienia zawierane przez zarząd ze związkami działającymi w firmie nie wymagają akceptacji innych organów spółki, jak rada nadzorcza czy walne zgromadzenie.

W środę pełniący funkcje właścicielskie wobec JSW minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział dziennikarzom, że w perspektywie prognozowanych spadków cen węgla koksowego JSW powinna zachować "ostrożność" w gospodarowaniu gotówką.
"Jeżeli cały rok bieżący utrzymałby się na tym poziomie (cen węgla koksowego - PAP) jak miesiąc styczeń czy grudzień, to rzeczywiście byłoby nawet wspaniale; ale rokowania są inne, więc tutaj musi być większa ostrożność" - powiedział dziennikarzom minister, komentując zapowiedź wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników JSW. Ocenił, że kierunek naprawy JSW był słuszny, a obecne wyniki spółki są - jak mówił - "dużo lepsze niż w ubiegłym roku".

"We wszystkich działaniach spółka jest na dużym plusie, natomiast faktem jest, że wierzyciele są sceptyczni do tych działań (wypłaty nagrody - PAP), w związku z tym, że uważają, iż ceny węgla jeśli chodzi o JSW - czyli węgla koksowego - nie utrzymają dosyć długo tak wysokiego poziomu. Taka jest opinia banków i wierzycieli. Związane to jest z tym, że koks nie drożeje (a jedynie drożeje węgiel koksowy - PAP). I z tego tytułu musi być duża ostrożność w zakresie gospodarowania gotówką" - powiedział w środę Tchórzewski.

Minister zaznaczył, że nie zna szczegółów planowanej wypłaty jednorazowej nagrody w JSW, a w spółce giełdowej zarząd ma dużo uprawnień. Ocenił przy tym, że sytuację należy widzieć w dalszej perspektywie, kiedy ceny węgla są niepewne. "Ja zalecam ostrożność w perspektywie" - podsumował szef resortu energii.

Porozumienie w tej sprawie zarząd spółki zawarł w lutym z działającymi w JSW reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. W grudniu ubiegłego roku wystąpiły one o renegocjowanie zawartego jesienią 2015 r. porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych, "w części dotyczącej zasad naliczania i wypłacania nagrody z okazji Dnia Górnika, wstrzymania wypłaty 14. pensji oraz wstrzymania prawa do deputatu węglowego". Zarząd spółki oświadczył wówczas, że zmiany w tamtym porozumieniu byłyby "bardzo niebezpieczne dla firmy".

Ostatecznie, w wyniku podjętych rozmów, strony zawarły porozumienie, którego treść upublicznili w ostatnich dniach związkowcy. Uzgodniono m.in., że 6 marca pracownicy JSW otrzymają jednorazową nagrodę. Według przedstawicieli strony związkowej, ma ona zrekompensować różnicę między starymi i nowymi zasadami naliczania "barbórki", czyli nagrody barbórkowej, która w przybliżeniu jest równa jednej pensji. Zawarte jesienią 2015 r. porozumienie nie zawiesiło wypłaty tego świadczenia, jednak za 2016 r. wyliczono je na nowych zasadach, uwzględniając jedynie dni robocze, bez nadgodzin i części deputatu węglowego. Wartość świadczenia była więc mniejsza, co wywołało niezadowolenie górników. Dlatego wysokość marcowej jednorazowej nagrody ma zależeć od różnicy pomiędzy wysokością nagrody barbórkowej, wypłacanej według starych zasad, a nagrody wyliczanej z 21 dni roboczych, bez nadgodzin i części deputatu.

W komunikacie do załogi, po zawarciu porozumienia, reprezentatywne związki zawodowe JSW zapowiedziały, że "jeżeli tylko sytuacja finansowa JSW SA ulegnie dalszej poprawie, zarząd spółki i reprezentatywne organizacje związkowe przystąpią do dalszego renegocjowania porozumienia z września 2015 r.".

Zawarte 16 września 2015 r. porozumienie na trzy lata (od 2016 r.) wstrzymało m.in. wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu węglowego, a w przypadku administracji - także nagrody barbórkowej. Spółka informowała wówczas, że pozwoli to w okresie tych trzech lat ograniczyć koszty pracy o ok. 2 mld zł, czyli o ok. 20 proc.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE